O nás a o tomto webu

Disclaimer

Tato webová stránka společnosti King Scotty Co. LLC (US) neposkytuje lékařské, léčebné ani žádné jiné odborné poradenství a neměla by být tak ani chápana.

Žádné z informací ani odpovědi v komentářích nelze chápat jako "odborná doporučení" na základě zdravotního, školského nebo právního systému. Jsou to jen osobní zkušenosti a názory našich redaktorů!

Pokud chce někdo nějaké zde uveřejněné názory aplikovat ve svém životě, činí tak na základě vlastního rozhodnutí, vlastní zodpovědnosti a s vědomím, že za jejich formu a způsob využití nemůžeme přijmout žádnou právní odpovědnost!

Značka Akademie celostního zdraví je chráněna ochranou známkou.
Značka empatia.cz je chráněna ochranou známkou.
Copyright © King Scotty Co. LLC
Všechna práva vyhrazena.

Dle českého právního řádu:
Publikování a šíření článků na webu Akademie celostního zdraví v české mutaci se řídí zejména Článkem 17, Usnesení č. 2/1993 Sb. – Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky

  1. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
  2. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
  3. Cenzura je nepřípustná.