CaliVita Int. pořádá (s naší drobnou pomocí)

jedinečný celodenní seminář

BE HAPPY

Jak být imunní na duchu, těle i mysli a najít klíč ke štěstí

28. 9. 2019

Brno, Hotel Holiday Inn

Toužíte žít plným, zdravým a šťastným životem?

Na semináři se dozvíte o imunitě a jejích souvislostech s naším mentálním stavem.
A najdete klíč ke štěstí od Marka Dzirasy aneb Jak být happy.

JEN PRO ZVANÉ!

NEJSTE člen sítě CaliVita?

Je něco důležitějšího než zdravý a šťastný život?

 „Být šťastný neznamená, že je všechno perfektní.
Znamená to, že jsem se rozhodl užívat si život i přes všechny jeho nedokonalosti.“

Představte si, jak by vypadaly vaše dny…

IMUNITA

 • Kdybyste se cítili stále zdraví a silní?
 • Kdybyste věděli, jak podpořit svou imunitu a nemuseli se obávat nemocí?
 • Kdybyste uměli techniky, které vám pomohou fyzicky i mentálně podporovat vaši imunitní soustavu?
 • Kdybyste v případě potřeby uměli zvýšit množství své energie?

ŠTĚSTÍ

 • Kdybyste žili šťastně „tady a teď“ a nečekali na příznivější okolnosti.
 • Kdybyste se uměli naladit na pozitivní vlnu, kdykoliv to budete potřebovat.
 • Kdybyste věděli, že všechno, co potřebujeme ke štěstí, již máme uvnitř v sobě?
 • Kdybyste uměli přehodit výhybku z fungování na základě strachu do života řízeného láskou?

Návod na zdravý a šťastný život vám dají naši hosté:

MUDr. Markéta Jančíková

Vystudovala obor všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po promoci pracovala rok v Anglii jako ošetřovatelka v nemocnici, kde získala cenné zkušenosti. Po návratu působila v léčebně dlouhodobě nemocných v Přerově a zapsala si obor geriatrie (péče o staré lidi). V současné době je na rodičovské dovolené, a protože ji uchvátil celostní přístup k nemocem a ke zdraví, chtěla by si své vzdělání doplnit o psychosomatiku. Líbí se jí propojení tělesného, duševního a duchovního pohledu na člověka a oceňuje, jakou roli v tom hraje CaliVita.

MUDr. Kristýna Novotná

Dlouhodobě spolupracuje s CaliVita, kde je předsedkyní lékařské sekce CaliVita ČR a SR. Vedle svých lékařských znalostí propaguje také přírodní terapii a pozitivní životní styl. Ve své praxi rovněž využívá zásady a doporučení tradiční čínské medicíny. Její odborný zájem o nové poznatky z přírodní medicíny a nové technologie ji přivedl k jedné z průlomových vyšetřovacích metod, která mj. dokáže v našem těle odhalit vývoj parazitů a jejich různorodost (pleomorfismus). Je to metoda Darkfield – vyšetření živé kapky krve v temném poli mikroskopu, o níž také jako lektorka pro ČR přednáší.

MUDr. Vojtech Pálházy

Absolvoval studium na Lékařské fakultě Karlovy univerzity v Hradci Králové v České republice, směr vojenské lékařství. Po vzniku Slovenské republiky vykonával tři roky funkci ředitele Univerzitní nemocnice Ružinov. Zároveň pracoval v ambulanci Psychiatrické kliniky UNB. Absolvoval různé studijní pobyty v zahraničí, v Evropě i ve Spojených státech amerických.
Získal atestace z interního lékařství, ze všeobecného lékařství a z psychiatrie. V zahraničí se seznámil se zásadami moderní prevence a výchovy laické veřejnosti ke zdravému způsobu života a aktivnímu zdraví.
Už více než 20 let propaguje filozofii společnosti CaliVita na stovkách přednášek a lékařských konzultacích na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku i České republice.

MUDr. Ronald Pavlov

Studoval na Lékařské fakultě UPJŠ v Košicích. Po jejím skončení pracoval krátce na kojeneckém oddělení a po roce se zaměřil na interní lékařství. Získal atestace 1. a 2. stupně v interní medicíně a později i atestaci z gastroenterologie. Pak pracoval jako primář interního oddělení na poliklinice a jako vedoucí okresní internista a doplnil si vzdělání o atestaci ze všeobecného lékařství. Vzhledem ke svému zájmu o alternativní medicínu absolvoval v roce 1989 státní zkoušku z akupunktury. MUDr. Pavlov se kromě tuzemských zúčastnil také studijních pobytů v Minsku i v dánském Næstved.
V CaliVita (původně pod názvem California Fitness) pracuje již od začátku jejího působení na Slovensku a má bohatou přednáškovou a publikační činnost. Léta byl členem lékařské sekce CV. Od roku 2008 do roku 2018 provedl množství vyšetření živé kapky krve v temném poli mikroskopu metodou Darkfield, kterou propagoval i v rámci přednášek pro laickou veřejnost a pro lékaře.

Mark Dzirasa

Patří mezi TOP české řečníky. Vyniká svou neuvěřitelnou energií, schopností uhodit hřebíček přesně na hlavičku a úžasným vhledem.
Jeho přednášky jsou nejen souborem zajímavých a praktických informací, které můžete aplikovat do života, ale i zážitkem, za kterým bezpochyby stojí za to cestovat přes celou republiku.
Přednášel pro desetitisíce posluchačů. Pro veřejnost vyučuje mentalitu úspěchu, komunikaci, prezentační a prodejní dovednosti, typologii osobností, řeč těla, leadership, team building, relaxační, meditační a vizualizační techniky a konzultuje vytváření firemních kultur.
Je častým hostem televizních, rozhlasových a dalších talkshow. Je spoluautorem dvou knižních bestsellerů „Mark Dzirasa 21 dnů” a „Mark Dzirasa Cesty poznání”.

Mark Dzirasa školil mimo jiné zaměstnance těchto společností a institucí:

Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, Komerční banka, Letiště Praha, České dráhy, Česká spořitelna, Plzeňský Prazdroj, Policie ČR, ČSOB, T-Mobile, VŠE Praha, HSBC Bank, Import Volkswagen Group, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká pošta, Středisko Cenných Papírů, iMi Partner, Českomoravská záruční a rozvojová banka, AXA penzijní fond, Hlavní město Praha, Stredoslovenská energetika, Kronospan business support Polsko, Bolderaja Litva, ISI Greek, Pozemkový fond ČR, Generali pojišťovna, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Zepter, UniCredit Leasing, Státní zemědělský intervenční fond, Kronovision, Partners, Správa státních hmotných rezerv, Technoexport, Korado, SŽDC, Green-Swan pharmaceuticals, Komerční pojišťovna, RWE, Arvato Services, Tetrapack, E.ON, Slovenská šporitelňa, Český hydrometeorologický ústav Praha, Sodexopass, Herbalife, ČEPS, Jitona, Pražská vodohospodářská společnost, 1. VOX, Východoslovenská energetika, Hasičský záchranný sbor, Krkonošský národní park, Ministerstvo kultury, Dura Automotive Systems, Oriflame, Asociace dodavatelů plastových potrubí, Ges Group, Lasselsberger, Správa úložišť radioaktivních odpadů, Státní fond životního prostředí, Český telekomunikační úřad, Plzeňské měst. dopravní podniky, Statutární město Ostrava, Centrum pro regionální rozvoj ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Slovenské elektrárne, EPR consulting, UniControls, ZF Engineering, Českomoravská stavební spořitelna, Zanini, Lilly, Ministerstvo obrany... 

Jeho účast na semináři CaliVita v roce 2017 se setkala s nadšením:

Bylo to naprosto skvělé. Zpočátku jsem nevěděl, co mám očekávat, na seminář jsem se dostal úplně náhodou, ale maximálně jsem si to užil. Nejraději bych hned šel na další seminář s Markem, byl to pro mě úžasný zážitek.
Ondřej Ž.
Pro mě to byla bomba, super. Netušila jsem, že dokážu celý den udržet pozornost a tak to hltat. Úžasné byly i jeho konkrétní příklady, není to jen teorie, ale opravdová praxe. Vše, co říkal, jsem mu zcela věřila.
Jitka M.
Seminář Marka se mi moc líbil, protože je intuitivní, vysvětluje povahy lidí a myslím, že informace, které nám dal, budou v praxi velice užitečné. Pomůže nám v komunikaci s dětmi, rodiči, zaměstnanci i šéfy - se všemi. Mark je opravdu úžasný. Děkuji.
Katka G.

Toužíte žít plným, zdravým a šťastným životem?

Dozvíte se o imunitě a jejích souvislostech s naším mentálním stavem.

Nejdříve 5 úžasných přednášek na téma zdraví fyzického i psychického:

 • Úvod k imunitě
  MUDr. Kristýna Novotná
 • Trávicí trakt a jeho neznámá funkce v organismu
  MUDr. Ronald Pavlov
 • Imunitní soustava není jen pasivní pohlcovač doplňků! Je třeba pomáhat jí i mentálně!
  MUDr. Vojtech Pálházy
 • Kterak naši (ne)přátelé ve střevech ovlivňují naši (ne)schopnost se bránit
  MUDr. Markéta Jančíková
 • Podpora aktivní imunity
  MUDr. Kristýna Novotná

A jako pecku na závěr..

 • .. najdete klíč ke štěstí od Marka Dzirasy aneb jak být happy
  Mark Dzirasa

JEN PRO ZVANÉ!

NEJSTE člen sítě CaliVita?

Komu je seminář určen?

 • Všem těm, kterým není lhostejné jejich zdraví.
 • Těm, kteří hledají v životě štěstí a harmonii.
 • Všem těm, kteří jsou na cestě osobního rozvoje.

Program

 • 9:00 - 10:00 Registrace účastníků
 • 10:00 - 14:00 Dopolední část na téma imunita
  Přednášky lékařů
 • 14:00 -15:00 Přestávka na oběd
 • 15:00 - 18:30 Odpolední část na téma Be happy: Mark Dzirasa
 • 18:30 Očekávaný konec semináře

A kde se tedy sejdeme?

Hotel Holiday Inn Brno, kongresová hala

Křížkovského 20
603 00 Brno-střed

V areálu hotela je hlídané placené parkoviště, možnost parkování je i v přilelých uličkách.

Hotel je dostupný také městskou hromadnou dopravou (tramvají č. 1, 5, 6 na Mendlovo náměstí, dále autobusem č. 84 – zastávka Velodrom)

Nejdůležitější částí každého semináře je uvedení nových poznatků do praxe.
Partnerská vstupenka vám v tom velmi pomůže.
PROČ?

 Nové poznatky ze semináře Be happy budete mít možnost uvést do praxe spolu s někým blízkým. Budete mít partnera pro diskusi a společný růst. Společně můžete změnit své každodenní návyky. Získáte tak maximální benefit – skutečnou změnu ve svém životě.

1500 Kč / 58 EUR

NEVEŘEJNÉ! JEN PRO ZVANÉ!

NEJSTE člen sítě CaliVita?

Těšíme se na setkání!

Bude to zážitek!